Monika har valgt et yrke vi trenger mer av i framtida

foto