Ifølge Salmar ble mange fisk pumpet i hjel som følge av at sentersilen var presset av og fisk kom inn i det de kaller «drainpumpe», skriver NRK.

Hendelsen skjedde ved Salmars settefiskanlegg på Stonglandseidet på Senja 13. november.

Salmar meldte hendelsen inn til Mattilsynet og sier at det skjedde en feil i forbindelse med biofiltervask som førte til overtrykk i returrør fra kar.

– Fisk har kommet ned i senteravløp og blitt pumpet gjennom en pumpe som benyttes for tapping av kar. Fisken har således blitt kjørt via pumpen og til fiskefelle. Fisken i avdelingen hadde en snittvekt på cirka 7 gram, står det i meldingen fra Salmar til Mattilsynet.

De tror også at noen fisk har rømt fra anlegget. Hendelsen fikk konsekvenser for mellom 30.000 og 40.000 fisk.

Mattilsynet sier til NRK at de ser alvorlig på hendelsen.

– Hvis vi mistenker brudd på noe av vårt regelverk, kan det bli aktuelt å følge opp med tilsyn der, sier avdelingssjef for Troms og Svalbard, Torkjell Andersen.

Ifølge LandbasedAQ har Salmar gitt beskjed til Mattilsynet om at de har gjort tiltak for å hindre at slike hendelser skjer igjen.