Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Mandagens snittpris per kWh er 6,8 øre høyere enn søndag og 11,1 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele oktober endte på 24,8 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen mandag på 30,7 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 8,9 øre høyere enn søndag og 13,3 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 58,9 øre.

Minsteprisen blir på 19,006 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.