Boligprisene i Trondheim steg med 0,7 prosent i april. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Det viser ny boligprisstatistikk Eiendom Norge presenterer i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi AS.

Trondheim har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet Stavanger (+0,9 prosent), Oslo (+0,8 prosent), og Bergen (+0,8 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 5,5 prosent. Det er svakere enn i Bergen  (+9,4 prosent), Stavanger (+9,0 prosent) og i Oslo (+6,7 prosent).

Flere solgt

Det har i april blitt solgt 623 boliger i Trondheim. Det er 36,0 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil i år har det blitt solgt 1936 boliger. Det er 5 prosent flere enn tilsvarende periode i fjor.

Det har i april blitt lagt ut 662 boliger for salg i Trondheim. Det er 13,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2023. Hittil i år har det blitt lagt ut 2022 boliger for salg. Det er 8,1 flere sammenliknet med samme måned i fjor.

I mars sto boligprisene i Trondheim helt stille sammenlignet med måneden før. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene da med 0,2 prosent.

Gjennomsnittlig salgstid i Trondheim sist måned var 46 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 54 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.690.000.-

For landet som helhet steg boligprisene i april med 1,2 prosent fra mars. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.763.894 kroner ved utgangen av april.

Høyere prisnivå

– April ble en veldig sterk salgsmåned med 628 salg. Salgstallene er vesentlig høyere enn for april de siste to årene. Der har påsken falt slik at det er naturlig med lavere tall i april. Slår man sammen mars og april for de siste tre årene, så er fortsatt salgsvolumet høyere i 2024 enn i 2023 og 2022. Det samme gjelder for annonseringer, opplyser Petter Bang Møllersen som er avdelingsleder for nybygg og eiendomsmegler i Heimdal Eiendomsmegling.

Han mener det er fint å se at markedet har klart å «ta unna» det store volumet som har blitt lagt ut i markedet.

Petter Bang Møllersen

– Det skjer også på et høyere prisnivå enn for ett år siden, målt i kvm. pris og snittpriser. Omløpshastigheten er høyere (tar lengre tid å selge) i april 2024 enn de foregående årene, men tallet på 46 er fortsatt lavere enn snittet for året. Så det tar kortere tid å selge nå enn hva det gjorde på starten av året. Samlet for året er det solgt og annonsert flere boliger enn de siste to årene. Og færre enn i 2021, skriver Møllersen.

Lokal profil med i landsdekkende sending

– Vi har vært gjennom en ny måned med stor aktivitet og positivitet i boligmarkedet i Trondheim og Trøndelag – langt mer enn man kunne forvente etter 14 rentehevinger de siste 2,5 årene. Oppsummer kommer tallene til å vise at det aldri har vært lagt ut eller solgt flere brukte boliger i Trondheim noen gang i april måned som i år. Det handler om to ting – påsken var i sin helhet i mars, slik at hele april har vært en aktuell måned for å kjøre visninger og ta beslutning rundt boligkjøp, men det viser også at vi har et robust boligmarked og god fremtidstro blant forbrukere i Midt-Norge, sier Jan Håvard Valstad som er leder for analyse bolig og næringseiendom i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge.

Jan Håvard Valstad Foto: Morten Antonsen

Mandag deltar han i Eiendom Norge sin tv-sending i forbindelse med boligpristallene – Boligbobla. Og han forteller at de også skal spille inn en lokal podcast om boligsalget i april.

– Ikke mange ville budrunder

Før tallene kom mandag formiddag var hans hypotese en nominell prisvekst på brukte boliger på mellom 0,5-1,0 prosent i april.

– Med rom for at det også kan være enda mer. Vi ser at boligselger og boligkjøper har blitt mer omforent om hva som er riktig pris nå i løpet av våren, og boliger som legges ut i markedet nå selges derfor relativt raskt. Av alle solgte brukte boliger sist måned så gikk mer enn 40 prosent over prisantydning, og i snitt gikk boligene for ca 1 prosent over prisantydning. Det betyr at det ikke er mange ville budrunder, men at boliger som har det meste på plass, og som har en fornuftig prisantydning selges i løpet av ikke mange uker eller visninger i markedet.

Nyboliger

– I april hadde vi også svært godt salg av nye boliger i Trondheim – ca 140 nybyggsalg fordelt på mange ulike prosjekter. Vi ser at en del prosjekter som hadde salgsstart i april fikk meget godt salg, hvor interessentene har sittet å ventet på nettopp det prosjektet i den bydelene, og er klare for å ta beslutningen med en gang det kommer for salg. Samtidig ser vi også at det selges litt i alle bydeler, og at også prosjekter som nærmer seg innflytting får salg av de siste enhetene som står igjen usolgt. Totalt blir det ferdigstilt omkring 1000 nye boliger i Trondheim i andrekvartal i år – noe som skyldes et veldig godt salg av nye boliger i 2021 og første halvdel av 2022. Når så mange skal flytte inn i nybygget bolig gjør det at flere brukte boliger kommer på markedet, og dynamikken i boligmarkedet i Trondheim er derfor god nå. Vi anser dette som et fornuftig tempo som vil være forutsigbart både for den som skal selge og den som skal kjøpe, opplyser Valstad.

Tror på videre vekst

Hans Christian Espenes, partner og eiendomsmegler i Privatmegleren og Banksjef i Nordea Magnar Meslo tror begge på videre vekst.

Hans Christian Espenes Foto: Rune Bendiksen

– Jeg har stor forståelse for at mange nå sliter med økte renteutgifter. Men jeg tror også det er relativt mange som knapt merker renteoppgangen på boutgiftene. Avdragsfrihet har blitt ei slags nødbremse i ei tid med økte renter. Å droppe avdragene på lånet i en periode, betyr svært lite i det lange løp og skaper rom i økonomien til å betale høyere renter i stedet for avdrag. Avdragsfrihet har dermed bidratt til å hindre at mange har måttet selge på grunn av dyrere boutgifter. Dette er også en faktor som er med å stabiliserer boligprisene. Vi ser fortsatt langt større aktivitet nå enn i fjor, og det er ingenting som tyder på at mai og juni ikke skal bli noe dårligere, melder Espenes.

Magnar Meslo Foto: www.camillanett.no Nordea

– Vi ser spesielt stor interesse for boliglån fra unge førstegangskjøpere. Mange forteller at de håper å kunne kjøpe egen bolig framfor å bli værende i et stadig tøffere leiemarked. Da en del eiere av små utleieboliger nå selger disse, er det ventet enda strammere marked og høyere leiepriser de neste par årene. Det er mange som er opptatt av å selge før de kjøper. De søker trygghet og ønsker å eliminere usikkerhet. I Norge vil svært mange i år få en solid lønnsvekst, noe som også gir større låneevne. Våre økonomer tror derfor på videre vekst i boligprisene - ikke minst i 2025 etter mulig rentekutt fra Norges Bank, sier Meslo.

– Ikke lenger kjøpers marked

Partner og eiendomsmegler i Proaktiv, Christer A. Pedersen er enig.

– Jeg merker at det er veldig god interesse for boligene vi annonserer. Det er motiverte og positive kjøpere i markedet som har lagt rentespøkelset bak seg. Jeg merker det godt på visning at det er et helt annet «trøkk» nå enn tidligere. Det har vært flere budrunder med flere budgivere den siste tiden. Flere boliger har gått langt over prisantydning. Enkelte boliger som har vært en stund på markedet har plutselig fått interesse fra flere og endt opp med budrunde til slutt. Det er ikke lenger kjøpers marked er mitt inntrykk.

Christer Pedersen Foto: Runa Green

Han sier at det særlig er i segmentet eneboliger, rekkehus og tomannsboliger man ser et stadig økende trykk på.

– I familiesegmentet er det fortsatt en merkbar ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Mange vil kjøpe familiens nye hjem, men de riktige boligene er det færre av og konkurransen er høy. Vi blir spurt daglig av interessenter om vi har noen nye boliger som kommer for salg innenfor ulike områder og boligtyper.