Tirsdagens snittpris per kWh er 12,7 øre lavere enn mandag og 24,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen tirsdag på 81,2 øre per kWh er mellom klokken 21 og 22. Den er 52,6 øre lavere enn mandag og 32,4 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,22 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 81,2 øre, dekkes 7,4 øre.

Minsteprisen blir på 56,2 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.