Siden forbudet mot pelsdyravl ble innført fra mars i 2022, har 273 søknader blitt registrert. Av dem er 51 endelig avgjort.

16 av de 51 har gitt avslag, skriver Nationen.

I alt er det så langt utbetalt 1,1 milliard kroner i forskudd og endelig erstatning, får avisen opplyst fra Landbruksdirektoratet.

I tillegg kommer kompensasjon for blant annet kostnader til riving og opprydding av pelsdyranlegg, kompensasjon for lavere årlig alderspensjon og tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving. Administrative kostnader med avviklingen og saksbehandling er ikke regnet med.

Stortinget vedtok i juni 2019 å avvikle pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025. Den gang anslo regjeringen at det ville koste 505 millioner kroner å avvikle næringen.

Pelsdyrnæringen har selv regnet ut at avviklingen vil koste minst 2,3 milliarder kroner.