Fredagens snittpris per kWh er 5,05 øre høyere enn torsdag og 50,4 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 50,7 øre per kWh er mellom klokken 7 og 8 på morgenen. Den er 7,8 øre lavere enn torsdag og 64,2 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 84,4 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 30,4 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.