Søndagens snittpris per kWh er 5,007 øre høyere enn lørdag og 33,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen søndag på 47,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 9,6 øre høyere enn lørdag og 37,8 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 80,5 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 24,3 øre per kWh mellom klokken 6 og 7 på morgenen og er den laveste i landet.