Trondheim har hatt en lik sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet Bergen (-0,1), men svakere enn Oslo (+0,5 prosent), og sterkere enn Stavanger (-0,8 prosent)

Det viser ny boligprisstatistikk Eiendom Norge presenterer i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi AS.

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 0,9 prosent. Det er svakere enn Stavanger (+6,4 prosent), Oslo (+2,9 prosent) og Bergen (+2,8 prosent).

Totalt for landet sank boligprisene med 1 prosent i oktober 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent.

Det har i oktober blitt solgt 409 boliger i Trondheim. Det er 8,5 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2022. Hittil i år er det solgt 4780 boliger. Det er 0,2 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i oktober blitt lagt ut 485 boliger for salg i Trondheim. Det er 11.0 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2022. Hittil i år har det blitt lagt ut 5376 boliger til salgs. Det er 1,8 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode året i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Trondheim sist måned var 41 dager. Det er likt resten av landet, som hadde 41 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.709.479.-

I september sank boligprisene i Trondheim med 2,4 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene da med 0,7 prosent.