Årsaken til utvidelsen er situasjonen som oppsto i fjor sommer, da både feriereiser og andre utenlandsturer sto i fare for mange fortvilte nordmenn på grunn av lange passkøer.

Politiet fikk i oppdrag av Justisdepartementet å se på hvilke tiltak som kunne gjøres for å hindre lignende situasjoner i fremtiden, og ett av tiltakene politiet valgte, var å utvide den eksisterende ordningen på Gardermoen til å omfatte et ordinært passkontor.

Det nye passkontoret er et av 15 nye passkontor som regjeringen ønsker å etablere. Ved passkontoret på Gardermoen kan man bestille passtimer på ganske kort varsel, og det er anslått at kontoret vil ha kapasitet til rundt 24.000 booking-timer i året. Kontoret vil også være døgnbemannet for utstedelse av nødpass.

Alle som er innom Oslo lufthavn, kan bestille time. Det betyr at hvis vet at man trenger nytt pass, og likevel skal innom Gardermoen før man flyr til et annet sted, kan passet bestilles på flyplassen og sendes til hjemmeadressen, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.