Økningen skyldes blant annet at 2022-resultatet var preget av at Ikea trakk seg ut av Russland. Ingka kaller resultatet bra, men legger til at selskapet er utfordret av økonomisk og verdenspolitisk ustabilitet, samt ettervirkningene av koronapandemien.

Driftsoverskuddet var stabilt, men salget til Ingka økte med 5,4 prosent til 44,3 milliarder euro.

Resultatet på 1,5 milliarder euro tilsvarer drøyt 17,5 milliarder kroner. Regnskapsåret til Ingka, som eier de aller fleste Ikea-varehus, løper fra august til august.

Folk kjøper imidlertid mindre Ikea-møbler, mye grunnet den høye inflasjonen i store deler av verden. Konsernet varslet i forrige måned at de kutter prisene på tusenvis av produkter for å stanse nedgangen i salgsvolum.