Lavere annonseinntekter og høyere kostnader, drevet av generell prisvekst og sterk økning i papirpriser, er hovedårsakene til at Polaris Media hadde en underliggende resultatnedgang på 53 millioner kroner i fjerde kvartal. For året 2022 endte EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) på 332 millioner, melder Polaris Media i en børs- og pressemelding torsdag morgen.

Tallet er justert for engangseffekter, og resultatet er 29 prosent svakere enn 2021-resultatet på 468 millioner. Bortfall av annonsesalgsavtaler med FINN.no og økte papirpriser utgjør til sammen rundt 65 millioner av resultatnedgangen i 2022, forklarer konsernet.

En konsekvens av nedgangen, er at konsernet må kutte i bemanning. Polaris Media har iverksatt det selskapet kaller bemanningsreduserende tiltak, med forventet effekt på inntil 94 årsverk. 68 årsverk av dette skjer i Polaris Media Norge og 26 årsverk i Stampen Media i Sverige. Bemanningsreduksjonen vil skje løpende i 2023 og 2024, opplyser Polaris Media.

I den norske virksomheten skjer nedbemanningen gjennom en frivillig gavepensjonsordning som er tilbudt ansatte mellom 62 og 67 år. I Stampen Media er det en kombinasjon av frivillig gavepensjon og sluttavtaler, opplyser mediekonsernet.

Øker digitalt

De digitale brukerinntektene økte riktignok med 12 prosent i 2022, og konsernet har nå en andel på 57 prosent heldigitale abonnement i Polaris Media Norge og 51 prosent i Stampen Media i Sverige. Til sammen har mediehusene i Polaris Media Norge og Stampen Media 594 000 abonnenter ved utgangen av fjerde kvartal, opplyser konsernet.

- Vårt samfunnsoppdrag som en bærebjelke i demokratiet i Norge og Sverige, er viktigere enn noen gang, og vi investerer i utvikling der vi ser et potensial for videre vekst. Vi satser på teknologi som effektiviserer driften i våre mediehus, og jobber målrettet for å øke verdien på våre produkter og med det beholde og øke vår kundebase, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Den norske delen av Polaris fikk et "betydelig negativt skifte" i annonsemarkedet i tredje kvartal, mens skiftet kom i fjerde kvartal for de svenske mediehusene.

Dyrere papir

- Vi setter inn flere kostnadsreduserende tiltak for å tilpasse driften til et høyt kostnadspress og endrede rammebetingelser som følge av store makroøkonomiske bevegelser. Det gjør at vi også kan investere i utviklingsprosjekter som skal styrke de digitale inntektsstrømmene våre, sier Per Axel Koch.

- Den sterke økningen i prisen på papir og andre innsatsfaktorer, svekker lønnsomheten av våre papirprodukter. Samtidig er det stadig færre som velger å abonnere på en papiravis. Digitalt innhold av høy kvalitet blir viktigere og viktigere for våre lesere, og vi starter nå et mer omfattende arbeid enn tidligere for å vurdere lavere utgivelsesfrekvens for en rekke titler de kommenende årene, sier Per Axel Koch.

Polaris Media består av 72 mediehus, hvorav 54 i Norge og 18 i Sverige.

MN24 er eid av Polaris Media, og ansatte i MN24 eller samarbeidende mediehus kan eie aksjer i konsernet.