I desember økte BNP for Fastlands-Norge 0,4 prosent, mens veksten i fjerde kvartal endte på 0,8 prosent, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Norsk økonomi var i fjor preget av gjeninnhenting etter pandemien og kraftig prisstigning, spesielt på energivarer.

– Under pandemien var det stor usikkerhet om hvilke langsiktige konsekvenser nedstengingen kunne få. De største økonomiske bekymringene slo ikke til, og i stedet for langvarig lav aktivitet, konkursbølger og utstøting fra arbeidslivet tok sysselsettingen seg hurtig opp, og den økonomiske aktiviteten hentet seg inn, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten.

Størstedelen av volumveksten i BNP kommer fra de næringene som ble særlig hardt rammet av pandemien.