Nytt styreforslag i NTS - storeier Helge Gåsø er ikke med