Prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport. Dette er over det som anslås som et nøytralt nivå på styringsrenten, står det i sentralbankens pengepolitiske rapport.

Torsdag ble styringsrenta som ventet økt med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent.

Aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter, og sysselsettingen har økt. Kapasitetsutnyttingen i økonomien ser ut til å være over et normalt nivå. Tross usikkerheten som følger krigen i Ukraina ser det ut til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter, tror sentralbanken.

Lønns- og prisveksten har vært høyere enn anslått, og lønnsforventningene har økt. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover.

Økonomene hadde i forkant av møtet spådd at Norges Bank ville heve renta. Samtidig ventet de at de ville signalisere forsiktig oppgang fremover som følge av usikkerheten rundt krigen i Ukraina og hvordan den påvirker norsk økonomi. Norske husholdninger er i tillegg hardt rammet av høye strøm- og drivstoffpriser.