Vestre sier til VG at det kan bli aktuelt å skifte ut styremedlemmer som ikke følger opp hans politiske signaler på lederlønninger.

Han sier videre at han har gitt klare advarsler i forbindelse med selskapenes generalforsamlinger, og at han vurderer å sette tak på – eller i noen tilfeller forby – bonusordninger til topplederne.

– Det er styrene som har ansvaret for lederlønningene og må lytte til forventningene fra en stor og viktig eier som det norske folk er. Hvis våre anmodninger ikke er tilstrekkelig får vi enten endre regelverket eller sette andre folk i styrene, sier næringsministeren.

Til avisen røper Vestre at han i forbindelse med arbeidet med ny eierskapsmelding, vil legge til grunn at lederne ikke skal ha større lønnsvekst enn gjennomsnittet.