Hovedlinjene i budsjettet går på omlegging av petroleumsnæringen til grønn industri og en endring i skatteopplegget og innretningen på velferdstjenester.

– Det er en realistisk helhet i budsjettet vi presenterer her i dag, det er et budsjett med en tydelig retning, sa finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski da hun la fram budsjettforslaget mandag.

SV mener endring for å rette opp ulikhet i samfunnet og kamp mot klimaendringer må ses i sammenheng.

– De henger sammen og må løses sammen, sier Kaski.

I sitt alternative budsjett vil SV øke skattene med rundt 21 milliarder. Av dette skal 7,3 milliarder komme fra skatt på folks inntekter. Drøyt 14 milliarder skal komme fra økt formuesskatt. Allerede mandag ettermiddag går partiet inn i budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Går for grønt skifte

SV foreslår å kutte 30 milliarder kroner i fossile satsinger og sette av 40 milliarder kroner til grønne satsinger. Kaski kaller det en massiv satsing på et rettferdig grønt skifte.

– Vi vil skape nye jobber og bygge Norge grønt, kutte klimautslipp og fordele rettferdig, sier Kaski.

De grønne investeringene inkluderer blant annet en grønn investeringsbank og et grønt investeringsselskap, i tillegg til et nytt omstillingsfond finansiert av en omstillingsavgift på sokkelen. Norge skal omstille seg til å satse på flytende havvind, hydrogen og grønn, maritim skipsfart.

Folkebonus

Et annet grep som foreslås er at alle over 17 år som tjener 500.000 kroner eller mindre, får utbetalt 1.450 kroner i 2022 det som omtales som en grønn folkebonus. Pengene tas fra CO2-avgiften.

– For å unngå at folk flest blir hardt rammet av avgiftsøkninger, foreslår vi en grønn folkebonus, en ordning der de nye inntektene fra økningen i CO2-avgift betales ut igjen, til folk med vanlige og lave inntekter, sier Kaski.

SV har foreslått å øke CO2-avgiften med hele 50 prosent neste år, fra dagens nivå på om lag 590 kroner. Det gir en kostnad på 3,6 milliarder kroner.

Kaski kaller forslaget et helhetlig klimabudsjett, der partiet legger opp til å kutte klimagassutslipp med 70 prosent innen 2030. Men hun understreker at de vil være åpne for forhandlinger.

– Vi er ikke gift med noen av tiltakene som står der. Vi kan gå med på andre tiltak. Det viktigste er at regnestykket går opp, sier hun.

Profittfri velferd

Samtidig vil også SV koble temaet profittfrie velferdsløsninger opp mot budsjettforhandlingene. Partiet ønsker at et utvalg skal se på modeller for nullprofitt i barnevern, barnehager, rusomsorg, eldreomsorg og arbeidsmarkedstiltak.

– Med modeller på bordet vil det være mulig å fase ut kommersielle aktører i velferden, sier Kaski.

Utvalget skal i samarbeid mellom regjeringen og SV legge fram forslag til nullprofittløsninger. Nye løsninger skal på bordet i tide til budsjettforhandlinger neste år.

På spørsmål om dette er et absolutt krav, svarer SV-leder Audun Lysbakken at målet er å komme i gang med forhandlingene og ha en god tone med forhandlingspartnerne.

– Vi kommer ikke med noen trusler eller ultimatum, sa han.

Feriepenger og elavgift

Lysbakken gjør det klart at SV ikke vil bruke forhandlingene til å sikre feriepenger på dagpenger, selv om de støtter dette og har lagt det inn i sitt alternative budsjett. Dette har Ap og Sp alt lovet å gjøre i Hurdalsplattformen, påpeker han.

– Vi kan ikke og kommer ikke til å legge fram krav i forhandlingene om saker regjeringen allerede har lovt å gjennomføre. Vår jobb er å legge fram krav regjeringen ikke har lovet å gjennomføre, sier Lysbakken.

Et mye omdiskutert budforslag fra regjeringen var et flatt kutt i elavgiften på nesten 3 milliarder kroner.

SV har ikke lagt inn en slik reduksjon i sitt alternativ, og kuttet blir dermed et tema i budsjettforhandlingene.

– Vi står på Solberg-regjeringens forslag på elavgiften. Vi har ikke prioritert 3 milliarder i ytterligere kutt i elavgiften, bekrefter Kaski overfor NRK.