I 2, kvartal i fjor ble det åpnet 937 konkurser, som er tre flere enn samme kvartal i år, ifølge SSB-tallene.

Den største prosentvise økningen finner vi i Agder og Vestfold og Telemark, med henholdsvis 30- og 23 prosent flere konkurser sammenlignet med samme periode i fjor.

Den største økningen i rene tall finner vi derimot i Vestland fylke med 17 flere konkurser.

Av fylker med nedgang var det størst prosentvis økning i Innlandet med 23 prosent, etterfulgt av Møre og Romsdal og Oslo med 18 prosent. Den største nedgangen i rene tall har Oslo med 34 færre konkurser.

I Trøndelag ble det åpnet 73 konkurser i 2. kvartal i år. 63 av disse var aksjeselskap.

I 2. kvartal i 2021 ble det åpnet 66 konkurser.

2. kvartal 2022
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt934208071400750
Viken24069016700220
Oslo15542011200100
Innlandet43703600000
Vestfold og Telemark802205700010
Agder65605800100
Rogaland671105600000
Vestland1203208600110
Møre og Romsdal36203300100
Trøndelag731006300000
Nordland27502200000
Troms og Finnmark27202400010
Svalbard000000000
Uoppgitt fylke100000100