Under fem meter tjukke tak ligger Trondheims best bevarte hemmelighet

Gjenbruk: Tyskernes uferdige ubåtbunker fra andre verdenskrig er i dag perfekt base for en teknologibedrift som bruker den 120 meter lange tørrdokken som er gjemt bak og under fem meter med armert betong. Tørrdokken er midt i bildet. Bildet viser litt av Nyhavna sett fra nord mot sør. I øvre høyre bildekant ses Nidelvas siste reis før utløpet i fjorden. Foto: Morten Antonsen