Jordbruksoppgjøret lagt fram for Stortinget – ingen vesentlige endringer

foto