I fjor var 6,7 prosent av de som søkte om patent i Norge kvinner, ifølge tall fra Patentstyret. Det er en økning fra kun 4,9 prosent i 2022, som var det laveste noensinne.

Likevel er tallene fortsatt lave, også sammenlignet med resten av verden. Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen (Wipo) meldte i 2022 om en global kvinneandel på 16,2 prosent.

– Det er fint med en økning i andelen kvinnelige oppfinnere, men vi er ikke der vi bør være. Tallene viser at vi fortsatt må jobbe for å få kvinnene på banen, sier direktør Kathrine Myhre i Patentstyret.

Kvinner søker mest patent innen klassen «menneskelige behov». Det omfatter blant annet oppfinnelser relatert til landbruk, fiskeoppdrett, næringsmidler, klær og fottøy, møbler og husholdningsartikler, legemidler, sport og spill.

– Kvinner skaper gjerne andre produkter og løsninger enn menn, sier Myhre.