– Ferjenæringa har flere utfordringer der autonome prosesser kan være en del av løsningen, sier teknologidirektør Jan-Egil Wagnild i Torghatten i ei pressemelding.

Nå har Torghatten definert Flakk-Rørvik-sambandet som utviklingssamband for automatisering. Ferjene skal være en arena for flere prosjekter innen maritim autonomi og automasjon.

– Selvkjørende ferjer bidrar til å øke sikkerheten og punktligheten, redusere energiforbruket, og overta rutineoppgaver fra mannskapet – som dermed kan bruke oppmerksomheten sin på sjøen i stedet for på instrumentpanel og navigasjonskontroller. Samtidig er rekrutteringa i bransjen generelt altfor svak, og vi sliter alle med å få tak i nok folk, fortsetter Wagnild.

Teknologikrav

Mariann Grønseth, administrerende direktør i Torghatten Midt, peker på at oppdragsgiverne i økende grad har teknologikrav i kontraktene.

– Autonome løsninger kan bidra til å øke sikkerheten og driftseffektiviteten. I tillegg kan autonomi være et naturlig steg videre for å gi mannskapet ytterligere støttesystemer for å bedre deres arbeidshverdag, sier Grønseth.

Kongsberg Maritime står klare til å starte arbeidet med å automatisere overfarten mellom Byneset og Fosen.

– Grunnteknologien er allerede på plass hos oss, men for at den skal kunne optimaliseres og videreutvikles er vi avhengig av å rulle den ut på kommersielle fartøyer og bygge industri rundt det som kan internasjonaliseres, sier Senior Vice President Pål André Eriksen i Kongsberg Maritime.

Torghatten og Kongsberg Maritime har inngått kontrakt om utvikling av et system for selvkjørende ferjer på sambandet Flakk-Rørvik. Foto: Torghatten

Et løft

Wagnhild peker på at dette er et løft for hele autonomiindustrien i Norge.

– Vi har flere industrimiljøer i Norge som er helt i front internasjonalt innen maritim autonomi. Nå vil aktørene ha enda en plattform der de kan teste nye løsninger i operativ drift, og kommersialisere disse løsningene. Sambandet vil være en plattform der flere aktører også kan samarbeide. Her vil vi få en sandkasse for utvikling og testing av teknologi, som vil komme den internasjonale autonomiklynga til gode.

Direktør for tilbudsutvikling og mobilitet i AtB, Harald Storrønning, sier at AtB vil være med å satse på maritim autonomi framover.

– For oss som oppdragsgiver er slike initiativer viktig, og vil kunne være med å bidra til et stabilt og forutsigbart tilbud som også oppleves trygt for kundene i framtiden, uttaler han i pressemeldingen.