Kåring: Trøndelag ikke blant landets mest oppfinnsomme fylker