– Skal vi gjøre det slik, Magnus?

Det er Knut Johnny Sørum (64) som spør. Han diskuterer med Magnus Sørløkk (30) om de skal gjøre sånn eller slik, og om det er mest hensiktsmessig å kanskje gjøre det på denne måten. Det de diskuterer er en maskin som flår huden av sauer.

Flådd får: Terje Norøy i Rupro demonstrerer her i et slakteri i Frankrike hvordan maskinene brukes til å trekke huden av en nyslaktet sau. Foto: Roger Monsø

En rustfri nisje

De to jobber som sveisere og produksjonsarbeidere i den mekaniske bedriften Rupro på Løkken Verk i Orkland kommune. Bedriften har spesialisert seg på rustfritt stål. Storkjøkken og helsevesen er Rupros viktigste markeder.

En liten, men spektakulær nisje, er rustfritt stål til produksjonslinjer for slakting av sau.

Rustfri: Roger Monsø holder opp en av stålplatene som bedriften bruker aller mest av. Den er 1,2 millimeter tykk, rustfri og er ryggraden i produksjonen på Løkken Verk. Foto: Morten Antonsen

Blir til moteutstyr

Rupro har utviklet og produsert utstyr som flår huden av sauer på en skånsom måte. At det skjer skånsomt er ikke viktig for sauen, som allerede er død før den når maskinene fra Løkken Verk.

– Det er likevel en viktig grunn til at hudene blir trukket av forsiktig, fordi det øker verdien av huden som skal brukes til å bli klær, vesker og annet for moteindustrien. Dét var en viktig grunn til at spanjolene kom til oss og ville ha akkurat denne maskinen. Rupro har fått internasjonalt ry for at vår maskin er aller best til akkurat denne operasjonen, sier Roger Monsø, daglig leder i Rupro AS.

Rustfrieksperter: Fra venstre Magnus Sørløkk, Knut Johnny Sørum og Roger Monsø. Foto: Morten Antonsen
Sjef: Roger Monsø har vært daglig leder i Rupro siden 2003. Foto: Morten Antonsen

Reiser til Barcelona

Sveiserne Knut Johnny Sørum og Magnus Sørløkk har montert maskinene som skal bli del av slaktelinjen i slakteriet i Barcelona. I november reiser de til den spanske byen for å montere hudavtrekkingsmaskinene.

For noen dager siden var medarbeidere fra det spanske slakteriet på Løkken og fikk utstyret demonstrert.

Veteran: Knut Johnny Sørum har vært sveiser og produksjonsarbeider i Løkken-bedriften siden 1984. Foto: Morten Antonsen

Sauekjøtt til jul

– Maskinene er akkurat nå i ferd med å bli satt sammen her på Løkken, og allerede før jul skal utstyret være del av produksjonslinjen i Barcelona. Slaktelinjen skal levere sauekjøtt til jul, og noe av utstyret vil altså være laget her hos oss, sier Roger Monsø.

Han understreker at utstyret til saueslakting er en liten del av Rupros virksomhet, anslagsvis ti prosent. Likevel har bedriften på det forhenværende gruve-tettstedet opp gjennom årene levert en del rustfritt utstyr til en rekke fabrikker, inkludert slakterier både av dyr og av laks.

Løkken-bedrift: Rupro ble etablert i 1956, og den mekaniske bedriften het de første årene «Rustfrie Produkter». Foto: Morten Antonsen

Lakseslakteri på Tasmania

– Jeg har montert lakseslakteri på Tasmania, sier Knut Johnny Sørum.

64-åringen har jobbet i Rupro siden 1984. Han viser frem et krøllet bilde som viser en del av produksjonslinjen til et lakseslakteri som altså ble montert på Tasmania, øya sør for Australia, for ganske mange år siden.

Slakterivirksomhet er derfor ikke nytt for Rupro.

Ny: Magnus Sørløkk har vært ansatt i Rupro siden 2019. Foto: Morten Antonsen

Lever av storkjøkken

Selv om sau i Spania og laks på Tasmania er spektakulært for en mekanisk bedrift på Løkken Verk med 41 ansatte , er det rustfritt stål til storkjøkken som er den største virksomheten.

– Det er også fremtiden og vårt hovedsatsingsområde, sier Monsø, som ramser opp spisesteder i Trondheim som er utstyrt med rustfritt stål fra Løkken.

Selve kremkunden er Britannia, som kjøpte for over fem millioner kroner da verdens nordligste femstjernershotell gjenåpnet dørene.

Slakting: De to maskinene som trekker huden av nyslaktede sauer blir blant annet brukt i Spania og i Frankrike. Foto: Morten Antonsen

– Mer bærekraftig

Roger Monsø peker også på Rupros egenutviklede storkjøkken i rustfritt stål til kjøkken i helseinstitusjoner.

– Vi har levert mellom 400 og 500 slike kjøkken til sykehjem i Trøndelag. Vi utviklet Multikjøkken, som vi kaller dem, da en sykehjemsbestyrer var lei av å bytte ut kjøkken hvert sjuende år på grunn av slitasje. Vårt utstyr varer og varer, og på den måten blir det på sikt mer økonomisk og bærekraftig, enn om eierne må skifte ut kjøkken etter noen få år, sier Monsø.

Samarbeider med tre

Rupro-sjefen trekker frem et samarbeid de har med fem bedrifter som leverer trevarer til storkjøkken som en viktig del av deres suksess.

– På mange restauranter ser det ut som utstyret er laget av tre, men på innsiden av et tiltalende ytre, er vårt utstyr av rustfritt stål. Dette samarbeidet mellom tre og rustfritt stål er gull verdt, sier Monsø.

Knekker: Platearbeiderne Geir Lund (til venstre), Morten Furuhaug og Emil Jerpstad betjener en knekkemaskin som bøyer stålplater i ønsket vinkel. Furuhaug, som også er arbeidsformann, har jobbet i bedriften i 40 år. Foto: Morten Antonsen

Roser skolen

Han styrer en bedrift der 29 av de 41 ansatte har fagbrev.

– Og nesten alle av dem har kommet fra Meldal videregående skole. Samarbeidet mellom oss som industribedrift og skolen er veldig viktig. Det kan nesten ikke understrekes nok hvor viktig det er, sier Roger Monsø.

Samboerskap

Rupro er samboer med Simpro, som er en annen industribedrift på Løkken Verk. Simpro jobber med elektronikk, mens Rupro utfører noe arbeid som underleverandør til elektronikkbedriften.

Foruten storkjøkken, helsesektoren og saueslakterier, utgjør næringsmiddelindustrien, VVS, vann og avløp og industrielle underleveranser de andre virksomhetene som i 2020 brakte Rupro opp til en omsetning på nesten 60 millioner kroner og et resultat før skatt på 4,4 millioner.

Stålprisen er doblet

I år vil omsetningen bli høyere, ikke først og fremst på grunn av kraftig økning i aktiviteten, men fordi prisen på råvaren rustfritt stål har gått gjennom taket.

– De siste seks månedene har prisen økt med over 100 prosent. Det meste av det vi produserer, er laget av rustfritt stål som kommer fra Kina, men vi prøver å bruke råvarer fra Finland der det er mulig. Da blir prisen og utslippene fra transport lavere, påpeker Roger Monsø.

Skal bli ledende

– Vi har som mål å bli ledende i Norge innen det vi holder på med. Her i landet er det fire andre aktører som lager det samme som oss, men vår største konkurrent er utenlandske produsenter. Vi greier ikke å konkurrere på pris, siden Norge er et høykostland. Derfor må vi være bedre på alt vi gjør, sier Roger Monsø.

Rupro AS har fem eiere. Alle bor på Løkken og alle arbeider i bedriften.