Til sammen deles det ut 2,2 millioner kroner fordelt på elleve prosjekter, som skal bidra til å bedre forholdene mellom menn og kvinner i bransjen.

– Det skal være trygt å være fisker om bord på alle fiskebåter, og jeg håper at disse prosjektene bidrar til at vi vil se flere kvinner i fiskerinæringen og kan få en bedre kjønnsbalanse i fiskeryrket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Halvparten av midlene går til fire aktører som skal drive med nettverksbygging blant kvinner i næringen. Fem av de andre skal jobbe med lederopplæring for kvinner og informasjonsarbeid for unge.

Prosjektene ledes av både enkeltpersoner, nyopprettede organisasjoner, etablerte organisasjoner og samarbeidsklynger.