* Permitterte og arbeidsledige får rett til feriepenger på samme måte som de fikk i fjor. Dette settes det av rundt 1,2 milliarder kroner til.

* Det blir ikke noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel neste år.

* CO2-avgiften for oljebransjen økes kraftig.

* Kuttet i friinntekter for uføre blir fjernet.

* Kuttet i brillestøtte til barn reverseres.

* Gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger.

* Det settes i gang en tannhelsereform. Flere unge får billigere tannlege, støtten til tannregulering for barn økes og kapasiteten i tannhelsetjenesten skal økes.

* Kutt i skogvern stanses.

* Det legges fram en lovendring om at barnetrygden ikke skal regnes med i sosialhjelpen til familier.

* Kollektivtrafikken får en krisepakke på 500 millioner kroner.