Dette er en artikkel fra november 2021, og utregningene er basert på strømprisene den gangen.

Vindturbinene på Fosen er Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Seks vindparker med en samlet prislapp på elleve milliarder kroner skaper mer strøm enn hele Trondheim klarer å bruke.

To av vindparkene har imidlertid ikke gyldig konsesjon: Roan og Storheia. Høyesterett slo nylig fast at oppføringen av disse ikke tok hensyn til reindrift som kulturutøvelse.

PROTESTER: Særlig to av de seks vindparkene på Fosen er omstridt. Statsråd Marte Mjøs Persen møtte demonstranter da hun besøkte Roan vindpark tidligere i november. Foto: Kim Nygård / Adresseavisen

Sparer tusenlapper

Thema Consulting Group er spesialister på kraftmarkedet. På oppdrag fra MN24 har de analysert fosenutbyggingens effekt på kraftprisene i trøndelagsregionen, samt sett på hva som kan skje om noen av vindmøllene må tas ned på grunn av Høyesteretts avgjørelse.

Deres konklusjon: Hele fosenutbyggingen sparer per i dag en typisk husholdning for 2500 kroner i strømutgifter hvert år.

Hvis de to parkene med ugyldig konsesjon tas ned, øker en typisk, trøndersk strømregning med 1000 kroner årlig fra og med 2025.

Billigst i Norge

Også historiske data fra kraftbørsen Nordpool indikerer en foseneffekt for menigmann. I 2019 gikk Trondheim fra å ha landets dyreste strøm utenfor Nord-Norge, til å ha den billigste.

Midt-Norge hadde kraftunderskudd før turbinene kom i drift. Den midtnorske strømsonen forbruker 28 tWh strøm årlig. 21 av disse dekkes gjennom vannkraft. Resten av vind, ifølge Thema.

Kraftprisen ville vært 10 øre høyere per kWh i 2021 hvis det ikke var for fosenvinden.

Spotprisen på strøm går forøvrig raskt og kraftig opp fredag. Ifølge kraftbørsen Nordpool vil Trondheim få nesten like høye strømpriser som Østlandet, med 114,93 øre per kWh mot 116,32 øre per kWh i Oslo.

Prissonen som omfatter det meste av Trøndelag (men ikke Røros) heter NO3.

«Dersom vi ikke hadde hatt kraftproduksjon på Fosen i 2021 ville kraftprisen i NO3 vært knyttet sterke opp mot prisen i SE3 og i Sør-Norge som er betydelig høyere enn i NO3.

Utbyggingen på Fosen har ført til en tilsvarende reduksjon i kraftprisen Nord-Norge, mens effekten i Sør-Norge har vært minimal. Dette skyldes at det er for lite nettkapasitet mellom Midt-Norge og Sør-Norge til å utjevne prisene.»

Det skriver Thema.

Usikkerhet

«Priseffekten av å legge ned Roan og Storheia vindkraftverk være i størrelsesorden fire øre/kWh i 2025, noe som vil utgjøre NOK 1000 per år for en husholdning med et kraftforbruk på 20.000 kWh. Videre finner vi at effekten av å legge ned de to vindparkene vil gi tilsvarende priseffekt i Nord-Norge, mens effekten i Sør-Norge vil være neglisjerbar», står det i rapporten.

- Alle slike analyser er forbundet med usikkerhet og er basert på modeller med sine svakheter, forteller Marius Holm Rennesund, partner i Thea, til MN24.

Noe av estimatene forutsetter år med normalt tilsig, temperatur og vind.

- Ingen år vil imidlertid være normale. Dette kan sees på som den prisdifferansen man kan anta at vil være snittet over tid, forklarer Rennesund.

Krenkelse

Utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, slo Høyesterett fast i en dom 11. oktober.

– Så lenge turbinene, veiene og andre inngrep blir stående, er det en vedvarende krenkelse av samene på Fosen, har fungerende partileder Kriss Rokkan Iversen i MDG tidligere uttalt til Adresseavisen.

– Turbinene må bort. Alle inngrepene i naturen må repareres. Det er det eneste naturlige etter en så tydelig dom i Høyesterett, sa hun.

Kartet viser størrelsen på Storheia- og Roan-anleggene i forhold til Trondheim Foto: Ingrid Meisingset

Flere har skyld

Sametingspresident Silje Muotka mener Norge har muligheten til å gjøre opp for seg for brudd på folkeretten og krenking av urfolks rettigheter på Fosen.

– Det er flere ulike regjeringer som har ansvar for feilene som har skjedd. Men hun er den første som kan ta ansvar for å gjøre det riktige, sier sametingspresident Silje Muotka til NRK om olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap), ifølge NTB.

En gjennomsnittlig norsk enebolig bruker cirka 20 000 kWh strøm per år ifølge blant andre Thema og Fjordkraft. En leilighet på 80 kvadratmeter bruker cirka halvparten.

Trønderenergi er deleier av vindturbinene på Fosen. De bruker samme modell som Thema til å beregne framtidige kraftpriser.

- Det er grunn til å tro at vi ville kommet til et lignende resultat, om vi hadde gjort tilsvarende beregninger. Vi opplever Thema-beregningene som sannsynlige, kommenterer Trønderenergis direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Stig Tore Laugen.

Han ønsker ikke å kommentere øvrige effekter av å demontere de to vindparkene med ugyldige konsesjoner.

Statkraft er største eier av turbinene på Fosen.

Obs! Denne artikkelen ble tilpasset språklig for re-publisering, kl. 18.28, 28.februar 2023.