Utbyttefest for kommunene som eier Trønderenergi

foto