Flere partier valgte å bruke onsdagens spørretime i Stortinget til å presse statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på de høye strømprisene. Blant dem var budsjettpartner SV, som snart skal inn i forhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om deres siste strømforslag.

– Det vi ber om, er jordnær, sosialdemokratisk politikk, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han viser til at SV i et intervju med NRK har tatt til orde for å opprette et statlig selskap som skal kjøpe strøm fra kraftselskapene, slik at folk får dekket et normalt strømforbruk til en rimelig penge.

Støre er på sin side avventende til forslag som griper direkte inn i dagens strømsystem.

– Som generell holdning mener jeg at vi må være nøye på at hvis vi erstatter et system med et annet, må vi være trygge på at det systemet er bedre, sier Støre.

– Jeg mener for eksempel at det er grunner til å si at begrepet makspris kan ha effekter som ikke er bra for måten vi får fram ny kraft og for kundene. Jeg mener jeg har sett utredninger om at et toprissystem, som gir mulighet til å dele opp en stor husholdning i to, ikke er et anbefalt tiltak, sa Støre.

– Vi må hele tiden se hvordan vi kan endre systemet, det er jordnær sosialdemokratisk politikk, la han til.

Høyres Nikolai Astrup fulgte opp med å si at han var glad for at statsministeren avviste SVs «forsøk på planøkonomisk innretning av strømsystemet».