Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag totalt økte fra 5,7 prosent til 6,2 prosent fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022. Det er en økning på ni prosent. I tillegg kommer det egenmeldte sykefraværet på 1,5 prosent, som hadde en økning på 21,1 prosent fra samme kvartal i fjor, melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

–  I likhet med forrige kvartal skyldes økningen i hovedsak omikronbølgen og mange flere tilfeller med diagnose sykdommer i luftveiene. De tre første månedene i år var det 26 325 tilfeller med sykdom i luftveiene, noe som er langt høyere enn normalt. Økningen er langt på vei som forventet ettersom samfunnet har åpnet opp og mange av smitteverntiltakene ble fjernet blant annet som følge av høy vaksinasjonsgrad, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag i samme pressemelding.

Sykefraværet i Trøndelag er på samme nivå som snittet for landet, og det er kun Rogaland og Oslo som har lavere sykefravær.

I første kvartal i år er det registrert 66 018 sykefraværstilfeller og 775 308 tapte dagsverk i Trøndelag.

Sammenliknet med samme periode i fjor er det en økning på 98 108 tapte dagsverk. 18 prosent av tilfellene skyldes sykdommer i luftveiene, mens 40 prosent av de tapte dagsverkene skyldes luftveissykdommer.

Store forskjeller

Med unntak av overnattings- og serveringsvirksomhet, øker sykefraværet i alle næringsgrupper. Det høyeste sykefraværet har næringen helse- og sosialtjenester (ni prosent), fulgt av transport og lagring (7,3 prosent) og forretningsmessig tjenesteyting (7,1 prosent). Yrker innenfor salg- og service har det høyeste sykefraværet (8,2 prosent). Barnehage og skoleassistenter ligger på 10,4 prosent, viser tallene fra Nav.

Det er store forskjeller i sykefraværet blant kommunene i fylket. Osen har det høyeste fraværet (8,5 prosent), fulgt av Grong (7,7 prosent) og Namsos (7,4 prosent). Det laveste sykefraværet er i Leka (4 prosent), fulgt av Røyrvik (4,9 prosent) og Holtålen (5,2 prosent). I Trondheim var fraværet 5,7 prosent, og i Steinkjer 6,8 prosent.

I 25 av fylkets 38 kommuner økte sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor.