foto
Åtte småhytter har kommet opp på Nerskogen. Foto: Rune Petter Ness

Åtte hytter istedenfor to