Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Torsdagens snittpris per kWh er 7,1 øre høyere enn onsdag og 15,6 øre lavere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele oktober endte på 23,6 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen torsdag på 34,08 øre per kWh er mellom klokken 20 og 21. Den er 12,1 øre høyere enn onsdag og 10,06 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 63,1 øre.

Minsteprisen blir på 14,6 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.