Fredagens snittpris per kWh er 5,1 øre lavere enn torsdag og 1,5 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 79,3 øre per kWh er mellom klokken 15 og 16. Den er 5,3 øre lavere enn torsdag og 5,9 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,2 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 79,3 øre, dekkes 5,7 øre.

Minsteprisen blir på 49,6 øre per kWh mellom klokken 6 og 7 på morgenen.