Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, men presset i norsk økonomi avtar, melder Norges Bank torsdag formiddag. Prisveksten er likevel klart over målet på to prosent. Konsumprisveksten har falt, men den underliggende inflasjonen er høy, heter det fra Norges Bank.

«Vedvarende høy prisvekst har store kostnader for samfunnet. Jo lenger prisveksten holder seg høy, desto mer kostbart kan det bli å få prisveksten ned igjen senere. På den annen side ønsker ikke komiteen å sette opp renten mer enn det som er nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid», skriver Norges Bank på egen nettside.

Pengepolitikken virker nå innstrammende på økonomien, mener Norges Bank, og man har ennå ikke sett de fulle virkningene av renteøkningene vi har bak oss. Komiteens vurdering er at renten trolig er nær det nivået som skal til for å få bukt med prisveksten. «Det gjør at vi kan bruke litt mer tid til å vurdere om det er behov for å sette renten videre opp». melder Norges Bank.

Vil holde renta oppe

Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover. Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen, mener Norges Bank. Siden Pengepolitisk rapport 3/23 kom, har prisveksten falt mer enn ventet, og den økonomiske aktiviteten har vært noe lavere enn anslått. På den annen side kan svekkelsen av kronen bidra til å holde inflasjonen oppe.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten trolig settes opp i desember. Frem mot møtet i desember vil komiteen få mer informasjon om prisutsiktene. Dersom vi blir sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned, kan renten bli holdt i ro, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til Norges Bank sin nettside.

Rentesatser gjeldende fra 3. november 2023:

  • Styringsrente: 4,25 %

  • Døgnlånsrente: 5,25 %

  • Reserverente: 3,25 %