– Varmere vær og økte strømpriser har bidratt til lavere strømforbruk og en overgang til bruk av ved i 2022, sier seniorrådgiver Malin Bjelvert i Statistisk sentralbyrå (SSB).

2022 er det niende varmeste året som noen gang er registrert, og temperaturen 0,7 grader over snittet de siste 30 årene. Det førte til at behovet for energi til oppvarming var lavere enn i 2021, som var et relativt kaldt år, med en kald vinter.

Strømforbruket i 2022 var med det 13 prosent lavere enn i 2021. Totalt brukte husholdningene 36.347,7 gigawattimer strøm i fjor. Det er det laveste siden 2011.

SSB skriver også at de økte strømprisene de siste årene har bidratt til at vedforbruket har økt. I 2022 steg bruk av ved og pellets i husholdninger med 6,3 prosent fra året før, og kom opp i 6,7 terawattimer, som er det høyeste nivået siden 2012. Rundt 20 prosent av dette brukes i fritidsboliger.

Totalt brukte husholdningene 10 prosent mindre energi i 2022 enn i 2021, mens Norges totale energiforbruk gikk ned med 4 prosent.