Millionene rant ut og seks ansatte måtte gå. Nå sier sjefen alt har snudd