Disse investeringene skal muliggjøre en dobling i strømforbruket fram mot 2050, skriver Statnett i en pressemelding.

Investeringene legges fram i konsernets systemutviklingsplan for 2023. Norge skal i de neste tiårene bruke mer strøm både for å nå klimamålene gjennom elektrifisering og for store nye industrisatsingers del.

Dette er en økning fra tidligere planer om investeringer på 60–100 milliarder kroner, skriver E24.

– Mange av tiltakene er reinvesteringer i gammelt nett hvor vi øker kapasiteten ved å oppgradere eksisterende strømnett, og mye av planen må gjøres uavhengig av veksten i kraftforbruket, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Hun legger til at mye avhenger av tilgang på kraft og nett. Statnett forbereder seg på tilknytning av 15 GW havvind innen 2040. Disse investeringene er imidlertid ikke tatt med i de 100–150 milliardene.