Onsdagens snittpris per kWh er 40,3 øre høyere enn tirsdag og 32,01 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen onsdag på 1,58 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 19 og 20. Den er 77,1 øre høyere enn tirsdag og 54,3 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,19 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,58 kroner, dekkes 76,8 øre.

Minsteprisen blir på 84,2 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten.