En kommune ved kysten gjør seg lekker for fremtidens «oljearbeidere»