– Etter fire måneder på rad med nedgang økte dagligvarebutikkene det sesongjusterte omsetningsvolumet med 1,1 prosent i juni. Økningen kommer på tross av uvanlig høy prisvekst for matvarer, med det er viktig å huske på at omsetningsvolumet for matbutikker fortsatt ligger litt lavere enn før pandemien, sier rådgiver Anders Falla Aas i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tall fra konsumprisindeksen viser at matvareprisene økte med 2 prosent fra mai til juni og at de nå er 5,6 prosent høyere sammenlignet for ett år siden.

– De andre næringene hadde for det meste en stabil utvikling. Svak nedgang i enkelte næringer veide opp for økningen i dagligvarehandelen og førte til uendret omsetningsvolum for detaljhandelen totalt, sier Falla Aas.