Tror trøndere får liten nytte av regjeringens strømpakke