Dermed implementer Tyskland et EU-direktiv som ifølge regjeringen har som mål å motvirke «skadelig skattekonkurranse og aggressiv skatteplanlegging» og fremme «rettferdig skatt og like konkurransevilkår».

Vedtaket er en del av en global skattereform med mål om å hindre at store selskaper flytter overskuddet til land med lav skatt. Den nye minstesatsen skal gjelde selskaper med omsetning på mer enn 750 millioner euro – som tilsvarer snaut 9 milliarder kroner. Det er anslått at dette vil berøre rundt 600–800 tyske selskaper.

Målet er ikke å skape større skatteinntekter for staten, men å fremme rettferdig skatt, sier Maximillian Mordhorst fra regjeringspartiet Fridemokratene (FDP). Sammen med regjeringspartnerne De Grønne og Sosialdemokratene (SPD), gikk også konservative CDU/CSU inn for vedtaket. Ytre venstre-partiet Die Linke og ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) stemte mot.

Die Linkes Christian Görke mener forslaget ikke gjør nok for å øke skatteinntektene. Det er anslått at Tyskland går glipp av milliarder av euro som følge av skatteplanlegging i store selskaper. Inntektene fra den nye minimumsskatten blir bare «tørre smuler», mener Görke.