Siden toppåret 2021 har antallet solgte brukte hytter nesten blitt halvert, fra 14.812 til 8453, skriver Statistisk sentralbyrå.

Fritt salg betyr at hytta er «omsatt til en pris som tilsvarer markedsverdien,» uansett om de har vært utlyst på det åpne markedet eller ei.

På fjellet var det høyest medianpris i Øyer kommune, der blant annet Hafjell alpinsenter ligger. Her kostet medianhytta 5,05 millioner kroner. Det er imidlertid Hol kommune i Hallingdal som topper lista over flest omsatte nye hytter. Det ble solgt 139 nye hytter i Hol i 2023, mens det er Trysil som topper lista over brukte hytter med 210.

I sjøhyttekommunene er det dyrest å kjøpe i Tvedestrand. Der koster medianhytta 5,5 millioner kroner. Median kjøpesum for alle omsatte hytter i 2023 var 2 millioner, mot 2,1 millioner i 2022.