Tallene viser at laksefiskerne tok opp 70.600 villaks fra de norske elvene i 2023. Det er en nedgang på 28 prosent fra året før. 27 prosent av laksen ble sluppet levende ut i elva igjen.

Statistikken viser en jevnt nedadgående kurve for fangst av villaks i Norge den siste tiårsperioden. I 2012 ble det tatt 132.328 villaks i elv. Nå er tallet altså nesten halvert. Det har aldri vært lavere, skriver NRK.

Organisasjonen Norske Lakseelver, som organiserer forvaltningslagene i de norske lakseelvene, mener oppdrettsnæringen har skylda for nedgangen, og ber nå politikerne ta de nødvendige grepene.

– Vi er langt på overtid, og vi krever handling. Det viktigste nå er å få kontroll på rømlinger, lakselus og sykdommer fra oppdrettsindustrien. Villaksen er på rødlista, og politikerne kan ikke fortsette å la det skure og gå på denne måten. Det står faktisk om et være eller ikke-være for villaksen, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.