Det er en økning på 3,3 milliarder kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

Siste toppnotering fra en enkeltmåned var mars. Da endte eksportverdien på 15,7 milliarder kroner.

– Kombinasjonen av høye laksepriser, økte eksportvolum og den svake norske kronen løftet totalverdien til et historisk høyt nivå, sier direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd.

Etter at resultatet for juli, august og september viste tidenes beste tredje kvartal for norsk sjømateksport, spådde daværende fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) nok et rekordår for norsk sjømateksport.

Svak krone påvirker laksepris

Norge solgte laks til utlandet for 12,5 milliarder kroner forrige måned. Det utgjorde 68 prosent av den totale verdien av sjømateksporten og er en vekst på 22 prosent fra oktober i fjor.

– Hittil i år har eksportverdien for laks økt med 18 prosent målt i norske kroner, og i oktober passerte verdien 100 milliarder kroner for året så langt, sier Chramer.

Han forklarer imidlertid at mye av verdiveksten kan tilskrives en svakere norsk krone. Målt i euro har eksportverdien for laks kun økt 4 prosent hittil i år.

Tre faktorer drar opp verdien

Så langt i år har Norge solgt sjømat for 142 milliarder kroner utenlands. Til sammenligning eksporterte Norge sjømat for 151,4 milliarder kroner i hele 2022, noe som da var ny rekord.

Chramer mener at det er tre faktorer som drar opp verdien på sjømateksporten.

– 2023 har så langt vært preget av høy matvareinflasjon, økte kostnader og en kraftig valutaeffekt. Dette er faktorer som har vært med å presse opp verdien målt i norske kroner.

Nedgang i import flere steder

Det er dyrtid, og mange kjenner på dårlig råd. Det har bidratt til at det over tid både har vært en nedgang i import og konsum av sjømat i mange av de store europeiske sjømatmarkedene, ifølge sjømatrådet.

De siste månedene har det imidlertid vært en nedgang i prisveksten og bedre utsikter til økonomisk utvikling.

– Det gir håp om at etterspørselen vil bedre seg i Europa fremover, sier Chramer.

Eksporterte til 116 land

Det ble eksportert sjømat til totalt 116 land i oktober. I den perioden var de største markedene Polen, Danmark og USA.

Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for laks.

– Årsaken er at foredlingen, spesielt til røkt laks, øker fram mot julesalget. Dette skjer til tross for at prisen målt i euro ligger over fjorårsnivået, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.

Økning for ørret, fall for torsk

I forrige måned ble det eksportert ørret for en verdi av 570 millioner kroner. Det er økning på 118 millioner kroner, eller 26 prosent, fra oktober i fjor.

Verdien på eksport av fersk torsk falt derimot i oktober. Eksportverdien var på 118 millioner kroner, som er 11 millioner kroner mindre enn i fjor.

Eksportvolumet av oppdrettstorsk fortsetter å øke, og hele 44 prosent av eksportverdien av fersk torsk i oktober var oppdrettstorsk.