Det er bransjeorganisasjonen Sjømat Norge som har tatt initiativ til turen og invitert politikerne med.

Blant dem er Bengt Rune Strifeldt (Frp), Alfred Bjørlo (Venstre), ordførerkandidat i Bodø og tidligere Høyre-statsråd Odd Emil Ingebrigtsen og Ap-ordførerne Ole L. Haugen fra Hitra og Elbjørg Larsen fra Herøy.

Som kjent er Sjømat Norge svært kritisk til den modellen for lakseskatt som regjeringen har foreslått.

Sjømat Norge har tatt med seg et knippe politikere hit til Færøyene for å se nærmere på hvordan lakseoppdrettere skattlegges der. I mars ventes regjeringen å legge fram et forslag om grunnrenteskatt for havbruksnæringen for Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Forventer utredning

I stedet slår organisasjonen et slag for en lignende modell som den Færøyene har. Der er det innført en statlig avgift for havbruksnæringen, der grunnlaget er månedlig slaktevekt multiplisert med gjennomsnittlig spotmarkedspris hos Fish Pool. Avgiftssatsen varierer avhengig av salgsprisen og settes trinnvis ut fra økende pris og lønnsomhet.

En lignende modell vurderes også innført på Island, ifølge Sjømat Norge.

Etter besøket på Færøyene er Strifeldt klar i sin konklusjon.

– Deres modell fungerer godt, og jeg forventer at den blir utredet, slik LO, NHO og et stort antall av høringsinstansene har bedt om, sier han.

Da høringen om lakseskatten ble avsluttet i begynnelsen av januar, var det kommet inn over 420 høringssvar. Nær fire av fem stilte seg negative til regjeringens forslag.

Proposisjon i mars

Regjeringen skal legge fram en proposisjon for Stortinget i mars. Lakseskatten ble imidlertid innført allerede fra årsskiftet.

Det opprinnelige forslaget var en grunnrenteskatt for havbruksnæringen på 40 prosent, med et bunnfradrag for å skjerme de minste oppdretterne.

Det har imidlertid vært mye strid rundt hvordan man skal prise fisken som hentes opp av merdene, som altså vil utgjøre grunnlaget for skatten.