Pelagias sildoljefabrikk på Måløy skal kjøpe dampproduserende varmepumpeteknologi og servicetjenester til sildoljefabrikken på Måløy, bekrefter Aneo i en epost til MN24.

Avtalesummen er ikke oppgitt, men skal etter det MN24 kjenner til ha en verdi på mellom 50 og 100 millioner.

Pelagia er et sjømatkonsern med 28 fabrikker i Norge, Danmark, Storbritannia, Irland og Ukraina. Teknologien som nå tas i bruk vil elektrifisere kokeprosessen i fabrikken, og bidra til å redusere energiforbruket under kokinga med rundt 70 prosent, opplyser selskapene.

- I dag går veldig mye energi fra Pelagia Måløy rett i sjøen, som spillvarme fra prosessen. Denne energien får man ikke benyttet igjen. Fremover skal vi gjenvinne sju millioner kilowattimer med spillvarme, og gjøre denne om til prosessdamp, sier teknisk sjef i Aneo Industry, Michael Bantle.

Kutter fossil-bruk

I første omgang er ambisjonen å kutte bruken av fossil fyringsolje med 10 til 12 millioner kilowattimer ved å bruke avansert varmepumpeteknologi, opplyser avtalepartnerne.

Pelagia Måløy, som ligger mellom Bergen og Ålesund, produserer fiskemel og fiskeolje, som blant annet brukes i fôr til oppdrettsnæringen. Hver eneste dag prosesserer fabrikken opp mot 1500 tonn råstoff. Energibehovet er dermed stort, og Aneos varmepumpeteknologi skal bidra til en mer miljøvennlig produksjon.

– Det vi nå skal gjennomføre sammen med Aneo og underleverandører er et spennende prosjekt som innebærer høy grad av innovasjon. Dampproduserende varmepumper er et viktig og riktig steg for å redusere våre klimagassutslipp, samtidig som vi faktisk øker virkningsgraden betydelig sammenlignet med konvensjonell bruk av olje- og gasskjel. Vi er veldig fornøyd med det valget vi nå har gjort, sier Live Spurkland, CTO i Pelagia i samme pressemeldingen fra Aneo.

LIve Spurkland, CTO i Pelagia. Foto: Pelagia

Flere fabrikker

Pelagia driver fire andre fabrikker i Norge, og er deleier i ytterligere én fabrikk der tilsvarende løsninger kan benyttes. I tillegg har Pelagia fem fabrikker i Storbritannia som også kan benytte samme teknologi og prosess som den som skal leveres på Måløy.

Energieffektivisering har et stort potensiale i både Norge og verden generelt, og potensialet i fabrikken på Måløy alene ligger på 40 millioner kilowatt-timer, ifølge Pelagia.

I Norge slippes det i følge Aneo hvert år ut rundt 20 tWh (terrawattimer) spillvarme som ikke benyttes til noe spesielt. Det tilsvarer rundt 15 prosent av all strømmen som ble brukt i Norge i 2022.

Teknologi og tjenester

– Hele forretningsmodellen vår er bygd opp rundt at vi skal levere teknologi og tjenester som gir en besparelse, både økonomisk og miljømessig for kundene. Vi skal bidra til at industrien og samfunnet for øvrig når sine bærekraftmål, sier daglig leder i Aneo Industry, Ann Merethe Lysø Sommerseth.

Aneo ble etablert 2022, og eies av Trønderenergi og HitecVision. Aneo har hovedkontor i Trondheim. Aneo Industry er et datterselskap i Aneo-konsernet som leverer damp-produserende høytemperatur varmepumper.