Tillitsvalgte i Mowi og Lerøy Seafood omtaler det som «bekymringsverdig» og «et ualminnelig høyt tall», skriver Intrafish.

Mowi-tillitsvalgt Jørgen Wengaard tror noe er årsaken er store utskiftninger av folk i næringen.

– Det er vanskelig å få tak i faglært arbeidskraft og da må man ta til takke med ufaglærte. Sikkerhet er veldig erfaringsbasert, og har man en høy andel uerfarne i et arbeidslag, kan jeg forstå at mange opplever nestenulykker, sier han.

I undersøkelsen svarer også 22 prosent av de spurte at hensyn til fiskevelferd og rømming gjør at sikkerhetsrutiner ikke alltid kan følges. 31 prosent svarer at det er ubehagelig å påpeke brudd på regler og prosedyrer.