Kjell Inge Røkke i Aker og Gustav Witzøe i Salmar slo som kjent sine krefter sammen for en tid tilbake, og dannet Salmar Aker Ocean. Under ledelse av Roy Reite skal dette selskapet drive med oppdrett i gigantiske anlegg langt til havs.

Roy Reite. Foto: Arkiv

Reite var ikke snau da han under Trondheim Tech Port-konferansen «Bridging the gap» i Olavshallen mandag, fortalte om hvilket nytt, blått industrieventyr som nå planlegges utenfor norskekysten.

Dersom alle planene slår til, tror Reite på hele 80 000 nye arbeidsplasser innen 2040, i forbindelse med selve arbeidet og i de ulike leverandørleddene til de enorme anleggene som skal bygges og drives ute i havet.

– Det er enorme muligheter, sa Reite.

Han fortalte at de første ideene til arbeidet kom i 2012. I 2015 ble utviklingskonsesjonene gitt, og i 2016 startet byggingen av produksjonsenheten Ocean Farm 1.

Venter på regler

Året etter startet produksjonen og i 2020 ble konsesjonene konvertert til matfisk. I år skal forvaltningsregimet for havbruk til havs være klart. Nærings- og Fiskeridepartementet mottok nemlig i fjor en anbefaling fra Fiskeridirektoratet om å konsekvensvurdere «Norskerenna sør», Frøyabanken nord» og «Trænabanken», noe som betyr at disse områdene i tilfelle åpnes opp for kommersiell drift på et helt nytt nivå.

Ocean Farm 1, som allerede er i drift, er en forsmak på Salmar Aker Ocean sine planer. Foto: Terje Svaan

– Nå venter vi bare på avklaring rundt rammevilkårene, sa Reite fra scenen.

Han sikter selvsagt til forvaltningsregimet og den endelige utformingen av den mye omtalte lakseskatten.

Demonstrasjoner

Utformingen av den vil skje gjennom et stortingsvedtak, trolig denne våren. Men akkurat nå vet altså ikke aktørene innen havbruk og sjømat nøyaktig hvordan denne nye skatten vil beregnes og slå ut.

Dette har ført til at mange aktører setter investeringer på vent og permitterer eller sier opp ansatte. Under Senterpartiets landsmøte i Trondheim sist helg, møtte mange ansatte og ledere innen havbruk og sjømat opp på Brattøra og demonstrerte mot regjeringens ønske om et tøffere skatteregime for bransjen. Motstanderne mener dette truer utviklingen av hele Kyst-Norge.

Trondheim Tech Port-konferansen «Bridging the gap» ble arrangert i Olavshallen mandag, med rundt 500 besøkende. Foruten havbruk, var det en rekke foredrag innen helse, teknologi og energi. Næringsminister Jan Christian Vestre innledet konferansen, etterfulgt av en rekke profiler innen de ulike temaene.

Obs! Adresseavisen, som er en av avisene bak MN24, er også en av eierne av Trondheim Tech Port.