Det melder Sintef på egne nettsider.

-– Sintef har en sterk merkevare, og oppleves som en svært attraktiv arbeidsgiver og en viktig samarbeidspartner for kunder og myndigheter. Til tross for den sterke samfunnsposisjonen ser vi behov for en tettere dialog for å sikre at forskningen treffer strategiske kundebehov, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv til sintef.no.

Og fortsetter:

– Vi befinner oss i en tid med stort fokus på digital teknologi og taktskifte, og der økonomisk press har ført til endringer i rammebetingelser som utfordrer vår posisjon. Derfor har vi besluttet å jobbe mer målrettet med vårt marked og våre kunder som vi mener trenger et sterkt forskningsinstitutt for å lykkes med den grønne, digitale og sirkulære omstillingen.

Forsterker samarbeid

Til å lede dette viktige arbeidet har hun altså utpekt konserndirektør og instituttleder for Sintef Digital, Morten Dalsmo. Han har ledet Sintef Digital i syv år, og skal forsterke den strategiske kundedialogen og samarbeidet med eksisterende og potensielle nye nøkkelkunder, opplyser Sintef.

– Mortens omfattende erfaring innen salg og strategisk kundedialog har vært avgjørende for vårt valg om å satse på denne rollen. Hensikten er å styrke vår evne til en koordinert strategisk kundedialog som skal bidra til målet om samskaping med kunder og koble deres behov til forskningsfronten, som er sentralt i Sintefs målbilde, forklarer konsernsjefen.

– Jeg er svært motivert for å ta fatt på dette arbeidet og gleder meg til å tre inn i denne nye stillingen. Arbeid med kunder og marked ligger mitt hjerte nær, og med Sintefs sterke merkevare er det er stort potensiale, sier Dalsmo.

Endringer i Sintef Digital

Morten Dalsmo går over i den nye rollen 1. desember. Samtidig vil stillingen som konserndirektør og instituttleder for Sintef Digital bli lyst ut, opplyser Sintef.

Forskningssjef Trond Runar Hagen er konstituert direktør til stillingen besettes permanent.